Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Realizacja strategii

Strategia do 2015 roku zakłada umacnianie naszej pozycji jako silnego, innowacyjnego i efektywnie rozwijającego się podmiotu, który odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Prowadzimy działalność z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Obecnym priorytetem jest dynamiczny rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego węglowodorów. W 2012 roku w naszej rafinerii w Gdańsku odnotowaliśmy rekordowy poziom przerobu ropy naftowej, który wyniósł 9,7 mln ton, tj. o 5,6% więcej niż rok wcześniej. Poziom wydobycia w tym samym czasie wzrósł o 15,1% i wyniósł 262,3 tys. ton.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×