Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

 

Rozwój działalności w segmencie poszukiwań i wydobycia jest priorytetem Grupy Kapitałowej LOTOS. Kierunki rozwoju firmy do 2020 r. zakładają:

  • zwiększenie wydobycia węglowodorów do około 100 tys. boe (barrel of oil equivalent) dziennie (ekwiwalent 5 mln ton ropy rocznie) do 2020 r.,
  • dysponowanie w 2020 r. wydobywalnymi, potwierdzonymi zasobami węglowodorów na poziomie około 330 mln boe.

Cele strategiczne w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej realizujemy poprzez:

  • kontynuowanie działalności w obszarze Morza Bałtyckiego, Litwy, Norweskiego Szelfu Kontynentalnego oraz Morza Północnego,
  • pozyskiwanie złóż w rejonach o niskim i umiarkowanym poziomie ryzyka,
  • w krótszym horyzoncie projekty w końcowej fazie zagospodarowania i/lub w fazie produkcyjnej, w dłuższej perspektywie projekty rozwojowe i pozyskiwanie nowych licencji,
  • poszukiwanie możliwości rozwoju w obszarach niszowych, leżących poza obszarem zainteresowania największych spółek naftowych,
  • pozyskiwanie nowych licencji w ramach rozwoju działalności poszukiwawczo-wydobywczej na morzu i lądzie, w tym w obszarze poszukiwań niekonwencjonalnych.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×