Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Pliki do pobrania

Raport LOTOS 2012
 Zintegrowany Raport Roczny 2012 Grupy LOTOS S.A. w całości (483 strony) pdf 11 MB Pobierz
Mój Raport LOTOS

Wybierz interesujące Cię rozdziały Raportu i pobierz pojedyńczo lub spakowane jako archiwum ZIP

Organizacja i jej Raport pdf 3 MB Pobierz
Użyteczne informacje pdf 624 KB Pobierz
Zarządzanie ryzykiem pdf 402 KB Pobierz
Ład korporacyjny pdf 2 MB Pobierz
Realizacja strategii pdf 2 MB Pobierz
Zrównoważony rozwój pdf 3 MB Pobierz
Dane finansowe pdf 2 MB Pobierz
LOTOS w liczbach
 LOTOS w liczbach xlsx 510 KB Pobierz
Dokumenty spółki
 Regulamin Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pdf 157 KB Pobierz
 Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS pdf 161 KB Pobierz
 Regulamin Zarządu Grupy LOTOS pdf 134 KB Pobierz
 Statut Grupy LOTOS pdf 368 KB Pobierz
 Strategia 2011-2015 pdf 3 MB Pobierz
Raporty archiwalne
 Zintegrowany Raport Roczny 2011 pdf 25 MB Pobierz
 Skonsolidowany Raport Roczny 2010 pdf 11 MB Pobierz
 Skonsolidowany Raport Roczny 2009 pdf 8 MB Pobierz
 Raport Roczny 2008 pdf 6 MB Pobierz
 Raport społecznej odpowiedzialności 2008 pdf 2 MB Pobierz
 Raport Roczny 2007 pdf 6 MB Pobierz
 Raport społecznej odpowiedzialności 2006-2007 pdf 4 MB Pobierz
 Raport Roczny 2006 pdf 7 MB Pobierz
 Raport środowiskowy 2006 pdf 4 MB Pobierz
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012
 List Prezesa Zarządu 2012 pdf 1 MB Pobierz
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS 2012 pdf 2 MB Pobierz
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS 2012 pdf 4 MB Pobierz
 Oświadczenie Zarządu ws. wyboru biegłego rewidenta 2012 pdf 221 KB Pobierz
 Oświadczenie Zarządu ws. zgodności sprawozdań Grupy Kapitałowej LOTOS 2012 pdf 229 KB Pobierz
 Opinia z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS 2012 pdf 1 MB Pobierz
 Raport z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS 2012 pdf 565 KB Pobierz
Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2012
 List Prezesa Zarządu 2012 pdf 1 MB Pobierz
 Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. 2012 pdf 2 MB Pobierz
 Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy LOTOS S.A. 2012 pdf 3 MB Pobierz
 Oświadczenie Zarządu ws. wyboru biegłego Grupy LOTOS S.A. 2012 pdf 209 KB Pobierz
 Oświadczenie Zarządu ws. zgodności sprawozdań Grupy LOTOS S.A. 2012 pdf 222 KB Pobierz
 Raport z badania Sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. 2012 PDF 4 MB Pobierz
 Opinia z badania Sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. 2012 PDF 864 KB Pobierz

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×