Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Działalność operacyjna

 

Zgodnie z celami strategicznymi Grupy Kapitałowej LOTOS dążymy do utrzymania wysokiej konkurencyjności rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku. W 2012 r. zrealizowaliśmy przyjęte założenia w zakresie polityki poprawy efektywności procesów produkcyjnych, której najważniejszymi elementami było:

  • podłączenie, sprawne uruchomienie i ciągłe wykorzystywanie gazu ziemnego do produkcji gazu wodorowego, produkcji pary wodnej w elektrociepłowni i jako podstawowe paliwo dla pieców technologicznych,
  • zagospodarowanie hydrowaxu,
  • efektywne wykorzystywanie instalacji ROSE i hydrokrakingu MHC w zagospodarowaniu ciężkich pozostałości próżniowych,
  • poprawa konwersji w instalacji MHC oraz
  • podjęcie produkcji ksylenów w nowo wybudowanej instalacji. 

W celu dalszego zwiększania efektywności realizowanych procesów produkcyjnych zamierzamy w 2013 r. zrealizować szereg przedsięwzięć, w tym poprawić stan techniczny wszystkich instalacji produkcyjnych poprzez przeprowadzenie remontu okresowego Wiosna 2013 oraz zakończyć wdrażanie Systemu Zarządzania Energią.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×