Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Giełda

 

Grupa LOTOS S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 9 czerwca 2005 r.

Na podstawie Prospektu Emisyjnego do publicznego obrotu wprowadzono 78.700.000 akcji zwykłych Serii A o wartości nominalnej 1 zł każda oraz 35.000.000 akcji zwykłych Serii B, również o wartości nominalnej 1 zł każda.

W wyniku emisji akcji serii B 28 czerwca 2005 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości 113.700.000 zł.

Cena emisyjna została ustalona na poziomie 29 zł, a cena akcji po rozpoczęciu notowań wzrosła o 10,34 %
do poziomu 32 zł.

W drodze oferty publicznej Grupa LOTOS uzyskała 1.015.000 tys. zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup akcji Rafinerii Czechowice S.A. (80,04%), Rafinerii Jasło S.A. (80,01%), Rafinerii Nafty Glimar S.A. (91,54%), Petrobalticu S.A. (69%), a także na realizację na terenie rafinerii Spółki w Gdańsku Programu 10+.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS nastąpiła 17 lipca 2009 r. w wyniku emisji 16.173.362 akcji zwykłych Serii C, pokrytych wkładami w postaci akcji spółek LOTOS Petrobaltic, LOTOS Jasło i LOTOS Czechowice.

Łączna liczba papierów wartościowych Spółki to 129.873.362.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×