Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Działalność rynkowa

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych POPiHN.

Działania Grupy Kapitałowej LOTOS w segmencie handlowym koncentrują się na zwiększaniu efektu ekonomicznego poprzez elastyczne sterowanie strumieniem produktów, umacnianie pozycji rynkowej, a także rozwój kontrolowanego i wysokoefektywnego kanału ogólnopolskiej sieci detalicznej. W celu maksymalizacji marży zintegrowanej optymalnie wykorzystujemy aktywa oraz koordynujemy działania w kluczowych obszarach łańcucha dostaw: planowaniu, zaopatrzeniu, produkcji oraz dystrybucji. Kontynuujemy politykę dywersyfikacji dostaw ropy poprzez utrzymanie dostępności zaopatrzenia w ropę dostarczaną transportem rurociągowym i morskim, elastyczny dobór gatunków i kierunków dostaw ropy naftowej, zwiększenie aktywności na międzynarodowym rynku oraz zwiększenie roli własnego wydobycia w zaopatrzeniu w ropę naftową.

Bogata oferta, najwyższa jakość paliw i stała ich kontrola znalazły uznanie w oczach klientów, co pozwoliło zwiększyć w 2012 r. udział Grupy Kapitałowej LOTOS w rynku do ponad 34%. Umacnianie pozycji oraz rozwój sieci przyniosły także 8% udziału w segmencie detalicznym. 

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×