Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Przeciwdziałanie nadużyciom

 

W 2012 r. rozpoczęliśmy proces wdrażania w Grupie Kapitałowej LOTOS systemu przeciwdziałania nadużyciom. W kwietniu raportowanego okresu Zarząd Grupy LOTOS przyjął Politykę przeciwdziałania nadużyciom dostępną zarówno dla pracowników grupy kapitałowej, jak i naszych zewnętrznych interesariuszy. Równocześnie ustanowione zostały kanały zgłoszeń podejrzeń nadużyć wraz z odpowiednimi rozwiązaniami organizacyjno – procesowymi, a także edukacyjnymi.

Zainicjowane działania w zakresie systemu przeciwdziałania nadużyciom ukierunkowane są  na zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań, które służyć będą kształtowaniu optymalnego poziomu odporności organizacji na nadużycia, w tym korupcję. Działania te zostały ujęte w Programie etycznym oraz Programie zarządzania ryzykiem nadużyć, które składają się na całokształt systemu przeciwdziałania nadużyciom.

System przeciwdziałania nadużyciom
System przeciwdziałania nadużyciom

Jednym z elementów tych działań było przeprowadzenie pilotażowej oceny odporności organizacji na nadużycia za rok 2011, która stanowi źródło informacji o naszym przygotowaniu do skutecznego zarządzania ryzykiem nadużyć. W ramach oceny dokonana została gradacja procesów zdefiniowanych w Grupie LOTOS oraz wytypowano te spośród nich, w przypadku których poziom ryzyka nadużyć dla Spółki, jako całości, jest największy. Powyższa ocena będzie realizowana okresowo i pozwoli na monitorowanie skuteczności podejmowanych działań w tym zakresie.

Dodatkowo w ramach wybranych obszarów realizowane są przeglądy pod kątem identyfikacji i ewentualnej modyfikacji rozwiązań ograniczających możliwość występowania nadużyć zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Prowadzone są także szkolenia ukierunkowane na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem tego rodzaju praktykom. W 2012 r. temat był szeroko omawiany przez kadrę kierowniczą w związku z opracowywaniem Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.

Procent pracowników Grupy LOTOS przeszkolonych w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji
Rodzaj stanowiska 2010 r. 2011 r. 2012 r.
Kierownicze 3,5% 8,9% 62,5%
Pozostałe 3,1% 7,4% 5,7%

W przypadku otrzymania informacji o podejrzeniu zaistnienia nadużycia w Grupie Kapitałowej LOTOS, przeprowadzane są postępowania wyjaśniające, ukierunkowane na zgromadzenie informacji niezbędnych do dokonania prawidłowej kwalifikacji danego zdarzenia i wypracowania podstaw dla podjęcia stosownych działań. W raportowanym okresie w Grupie LOTOS wystąpił jeden przypadek, w którym pracownik został zwolniony dyscyplinarnie za korupcję.

W 2012 r. nie zidentyfikowano przypadków, w których nie odnowiono umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących zwalczania korupcji.

System przeciwdziałania nadużyciom

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×