Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Przedmiot i zakres działalności

 
 

Niniejszy Zintegrowany Raport Roczny dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa Kapitałowa LOTOS, grupa kapitałowa), w szczególności zaś jednostki dominującej, tj. Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa LOTOS, Spółka, koncern).

Grupa LOTOS jest jednym z największych i najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie. Pod względem przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2011 r. zajmujemy drugie miejsce w grupie 500 największych firm w Polsce oraz szóste wśród 500 największych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Zajmujemy się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Produkujemy i dostarczamy m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy, olej napędowy do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwo lotnicze oraz ciężki olej opałowy. Specjalizujemy się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów. Średnio co trzeci pojazd w Polsce jeździ na paliwie pochodzącym z rafinerii Grupy LOTOS.

Nasza strategia na lata 2011-2015 zakłada umacnianie pozycji Grupy Kapitałowej LOTOS jako silnego, innowacyjnego i efektywnie rozwijającego się podmiotu, który odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, a w swojej działalności postępuje z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Grupa LOTOS jest Spółką Akcyjną, której akcje notowane są od czerwca 2005 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Zgodnie ze Statutem prowadzimy działalność na terenie Polski oraz za granicą. W skład naszej grupy kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS (spółka matka, zarządza rafinerią w Gdańsku), wchodzi obecnie 17 spółek ze znakiem LOTOS. Dwie z nich mają swoją siedzibę  poza terenem Polski - na Litwie i w Norwegii. W Grupie Kapitałowej LOTOS jest zatrudnionych ponad 5 tys. osób.

Terytorialny zasięg Grupy Kapitałowej LOTOS
Terytorialny zasięg Grupy Kapitałowej LOTOS

Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic S.A. i LOTOS Exploration and Production Norge AS prowadzimy prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej na Morzu Bałtyckim oraz w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Dzięki spółce AB LOTOS Geonafta mamy także dostęp do lądowych złóż ropy naftowej na terytorium Litwy. Skupiamy się na dynamicznym rozwoju segmentu poszukiwawczo-wydobywczego węglowodorów, co stanowi priorytet naszej strategii na lata 2011-2015. Zgodnie z nią zakładamy osiągnięcie na koniec tego okresu wydobycia ropy naftowej na poziomie 1,2 mln ton rocznie. Poziom wydobycia w 2012 r. wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 15,1% i wyniósł 262,3 tys. ton. W raportowanym okresie nie przygotowywaliśmy planów likwidacji działalności wydobywczej, nie zlikwidowaliśmy żadnego z miejsc jej prowadzenia, żadne z nich nie znajduje się także w procesie likwidacji.

W 2012 r. Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła blisko 923 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 42% w porównaniu z poprzednim rokiem. Przychody ze sprzedaży osiągnęły w tym samym czasie poziom 33,1 mld zł i były o 13% wyższe niż w 2011 r.  Na wyniki wpływ miał m.in. rekordowy poziom przerobu ropy naftowej w naszej rafinerii, który wyniósł w 2012 r. prawie 9,7 mln ton, tj. o 5,6% więcej niż przed rokiem.

Głównym rynkiem obsługiwanym przez Grupę Kapitałową LOTOS jest Polska, choć nasza sprzedaż na rynki zagraniczne sukcesywnie wzrasta. W 2012 r. wolumenowy udział sprzedaży poza granice kraju w globalnej sprzedaży firmy wyniósł 31%. Nasze produkty są eksportowane do 75 krajów na całym świecie.

Eksport produktów marki LOTOS
Eksport produktów marki LOTOS

Pod marką LOTOS funkcjonuje ogólnopolska, trzecia co do wielkości sieć ponad 400 stacji paliw. Za jej pośrednictwem oferujemy produkty i usługi segmentu premium, w którym działają także stacje autostradowe. W segmencie ekonomicznym jesteśmy reprezentowani przez nową markę LOTOS Optima, która jest najszybciej rozwijającą się siecią stacji w Polsce. W 2012 r. podwoiła ona swoją liczbę do 101 obiektów. Na koniec 2012 r. udział Grupy Kapitałowej LOTOS w sprzedaży detalicznej paliw w Polsce wyniósł 8%, zaś w krajowym rynku paliw 34%.


Terytorialny zasięg Grupy Kapitałowej LOTOS

×
Eksport produktów marki LOTOS

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×