Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Kluczowe dane

 

 - dane podlegały weryfikacji, pełen tekst Niezależnego Raportu Atestującego

Zatrudnienie

Zatrudnienie w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS
Spółki  31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.
Podmiot dominujący
Grupa LOTOS 1 310  1 329  1 349
Podmioty bezpośrednio zależne
LOTOS Asfalt 290 301 254
LOTOS Czechowice wraz ze spółkami zależnymi 240 236 236
LOTOS Gaz w likwidacji 5 1 1
LOTOS Jasło wraz ze spółkami zależnymi * 104 74 75
LOTOS Kolej 582 717 812
LOTOS Lab 153 152 153
LOTOS Ochrona 159 160 161
LOTOS Oil 341 340 338
LOTOS Paliwa 261 263 270
LOTOS Parafiny 259 248 -
LOTOS Park Technologiczny 1 1 1
LOTOS Petrobaltic wraz ze spółkami zależnymi 472 550 553
LOTOS Serwis 711 697 697
LOTOS Straż 86 88 89
LOTOS Tank 18 11 26

* Spółka LOTOS Jasło miała własną grupę kapitałową do 11.2.2011 r.

Grupa LOTOS

Łączna liczba pracowników Grupy LOTOS według rodzaju umowy
Łączna liczba pracowników Umowy czasowe Umowy na czas nieokreślony
1 349 osób, w tym: 189 1 160
Kobiety 51 366
w tym:
pełnozatrudnieni 51 366
niepełnozatrudnieni 0 0
Mężczyźni 138 794
w tym:
pełnozatrudnieni 136 778
niepełnozatrudnieni 2 16

Żaden z pracowników zatrudnionych w 2012 r. w Grupie LOTOS nie rozwiązał umowy o pracę w tym samym roku - 2012.

Pracownicy nowo zatrudnieni w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników
1 Gdańsk 66
2 Kraków 0
3 Katowice 0
4 Czechowice-Dziedzice 0
5 Rypin 0
6 Poznań 0
7 Warszawa 3
8 Jasło 0
9 Łącznie 69

 

Lp. Płeć Liczba
pracowników
1 Kobiety 26
2 Mężczyźni 43
3 Łącznie 69

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników
1 <30 lat 30
2 30-50 lat 34
3 >50 lat 5
4 Łącznie 69
Suma pracowników zatrudnionych i zwolnionych w 2012 r.
Region Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji
(%) *
Gdańsk 108 8,0
Kraków 1 0,1
Katowice 1 0,1
Czechowice-Dziedzice 0 0
Rypin 0 0
Poznań 0 0
Warszawa 7 0,51
Jasło 8 0,6
Łącznie 125 9,3

 

Lp. Płeć Liczba pracowników  Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Kobiety 43 3,2
2 Mężczyźni 82 6,1
3 Łącznie 125 9,3

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 <30 lat 34 2,5
2 30-50 lat 58 4,3
3 >50 lat 33 2,4
4 Łącznie 125 9,3

* Liczba osób, które odeszły + liczba osób nowo zatrudnionych w 2012 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------      x 100
Liczba zatrudnionych ogółem na koniec 2012 r.

LOTOS Asfalt

Łączna liczba pracowników Umowy czasowe Umowy na czas nieokreślony
254 osoby, w tym: 39 215
Kobiety 11 47
w tym:
pełnozatrudnieni 11 47
niepełnozatrudnieni 0 0
Mężczyźni 29 167
w tym:
pełnozatrudnieni 29 167
niepełnozatrudnieni 0 0
Pracownicy nowo zatrudnieni w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników
1 Gdańsk 8
2 Czechowice-Dziedzice 1
3 Jasło 4
4 Łącznie 13

 

Lp. Płeć Liczba
pracowników
1 Kobiety 4
2 Mężczyźni 9
3 Łącznie 13

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników
1 <30 lat 3
2 30-50 lat 9
3 >50 lat 1
4 Łącznie 13
 Pracownicy nowo zatrudnieni w 2012 r, którzy odeszli w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników
1 Gdańsk 0
2 Czechowice-Dziedzice 0
3 Jasło 2
4 Łącznie 2
 
Lp. Płeć Liczba pracowników
1 Kobiety 0
2 Mężczyźni 0
3 Łącznie 2
 
Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników 
1 <30 lat 0
2 30-50 lat 2
3 >50 lat 0
4 Łącznie 2
 Suma pracowników zatrudnionych i zwolnionych w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników  Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Gdańsk 15 5,9
2 Czechowice-Dziedzice 4 1,6
3 Jasło 53 20,9
4 Łącznie 72 28,3

 

Lp. Płeć Liczba pracowników  Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Kobiety 12 4,7
2 Mężczyźni 60 23,6
3 Łącznie 72 28,3

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników  Wskaźnik fluktuacji (%)
1 <30 lat 12 4,7
2 30-50 lat 48 18,9
3 >50 lat 12 4,7
4 Łącznie 72 28,3

LOTOS Kolej

Łączna liczba pracowników Umowy czasowe Umowy na czas nieokreślony
812 osób, w tym: 307 505
Kobiety 32 39
w tym:
pełnozatrudnieni 32 39
niepełnozatrudnieni 0 0
Mężczyźni 275 466
w tym:
pełnozatrudnieni 266 466
niepełnozatrudnieni 9 0
Pracownicy nowo zatrudnieni w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników
1 Gdańsk 28
2 Czechowice-Dziedzice 2
3 Jasło 1
4 Wrocław 5
5 Zduńska Wola 3
6 Kutno 0
7 miejsce nieokreślone 80
8 Łącznie 119

 

Lp. Płeć Liczba
pracowników
1 Kobiety 8
2 Mężczyźni 111
3 Łącznie 119

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników
1 <30 lat 28
2 30-50 lat 63
3 >50 lat 28
4 Łącznie 119
Pracownicy nowo zatrudnieni w 2012 r., którzy odeszli w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników
1 Gdańsk 0
2 Czechowice-Dziedzice 0
3 Jasło 0
4 Wrocław 0
5 Zduńska Wola 0
6 Kutno 0
7 miejsce nieokreślone 5
8 Łącznie

 

Lp. Płeć Liczba pracowników
1 Kobiety 0
2 Mężczyźni 5
3 Łącznie 5

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników
1 <30 lat 0
2 30-50 lat 4
3 >50 lat 1
4 Łącznie 5
Suma pracowników zatrudnionych i zwolnionych w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników  Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Gdańsk 34 4,2
2 Czechowice-Dziedzice 4 0,5
3 Jasło 1 0,1
4 Wrocław 5 0,6
5 Zduńska Wola 4 0,5
6 Kutno 0 0,0
7 miejsce nieokreślone 92 11,3
8 Łącznie 140 17,2

 

Lp. Płeć Liczba pracowników  Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Kobiety 8 1,0
2 Mężczyźni 132 16,3
3 Łącznie 140 17,2

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników  Wskaźnik fluktuacji (%)
1 <30 lat 31 3,8
2 30-50 lat 75 9,2
3 >50 lat 34 4,2
4 Łącznie 140 17,2

LOTOS Oil

Łączna liczba pracowników Umowy czasowe Umowy na czas nieokreślony
338 osób, w tym: 39 299
Kobiety 8 80
w tym:
pełnozatrudnieni 7 80
niepełnozatrudnieni 1 0
Mężczyźni 31 219
w tym:
pełnozatrudnieni 31 218
niepełnozatrudnieni 0 1
Pracownicy nowo zatrudnieni w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników
1 Gdańsk 12
2 Czechowice-Dziedzice 5
3 Jasło 1
4 Łącznie 18

 

Lp. Płeć Liczba pracowników
1 Kobiety 2
2 Mężczyźni 16
3 Łącznie 18

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników
1 <30 lat 7
2 30-50 lat 11
3 >50 lat 0
4 Łącznie 18
Pracownicy nowo zatrudnieni w 2012 r., którzy odeszli w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników
1 Gdańsk 1
2 Czechowice-Dziedzice 1
3 Jasło 0
4 Łącznie 2

 

Lp. Płeć Liczba pracowników
1 Kobiety 1
2 Mężczyźni 1
3 Łącznie 2

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników
1 <30 lat 1
2 30-50 lat 1
3 >50 lat 0
4 Łącznie 2
Suma pracowników zatrudnionych i zwolnionych w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Gdańsk 22 6,5
2 Czechowice-Dziedzice 12 3,6
3 Jasło 2 0,6
4 Łącznie 36 10,7

 

Lp. Płeć Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Kobiety 5 1,5
2 Mężczyźni 31 9,2
3 Łącznie 36 10,7

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 <30 lat 10 3,0
2 30-50 lat 20 5,9
3 >50 lat 6 1,8
4 Łącznie 36 10,7

LOTOS Paliwa

Łączna liczba pracowników Umowy czasowe Umowy na czas nieokreślony
 270 osób, w tym: 34 236
Kobiety 19 119
w tym:
pełnozatrudnieni 19 115
niepełnozatrudnieni 0 4
Mężczyźni 15 117
w tym:
pełnozatrudnieni 15 117
niepełnozatrudnieni 0 0
Pracownicy nowo zatrudnieni w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników
1 Polska Północna 15
2 Polska Centralna 5
3 Polska Południowa 3
4 Łącznie 23

 

Lp. Płeć Liczba pracowników
1 Kobiety 13
2 Mężczyźni 10
3 Łącznie 23

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników
1 <30 lat 8
2 30-50 lat 14
3 >50 lat 1
4 Łącznie 23
Pracownicy nowo zatrudnieni w 2012 r., którzy odeszli w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników
1 Polska Północna 1
2 Polska Centralna 1
3 Polska Południowa 0
4 Łącznie 2

 

Lp. Płeć Liczba pracowników
1 Kobiety 1
2 Mężczyźni 1
3 Łącznie 2

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników
1 <30 lat 1
2 30-50 lat 1
3 >50 lat 0
4 Łącznie 2
Suma pracowników zatrudnionych i zwolnionych w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Polska Północna 20 7,4
2 Polska Centralna 10 3,7
3 Polska Południowa 11 4,0
4 Łącznie 41 15,1

 

Lp. Płeć Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Kobiety 15 5,5
2 Mężczyźni 26 9,6
3 Łącznie 41 15,1

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 <30 lat 12 4,4
2 30-50 lat 24 8,8
3 >50 lat 5 1,9
4 Łącznie 41 15,1

LOTOS Petrobaltic wraz ze spółkami zależnymi

LOTOS Petrobaltic

Łączna liczba pracowników Umowy czasowe Umowy na czas nieokreślony
 389 osób, w tym: 83 306
Kobiety 21 40
w tym:
pełnozatrudnieni 21 40
niepełnozatrudnieni 0 0
Mężczyźni 62 266
w tym:
pełnozatrudnieni 62 266
niepełnozatrudnieni 0 0

Energobaltic

Łączna liczba pracowników Umowy czasowe Umowy na czas nieokreślony
33 osoby, w tym: 0 33
Kobiety 0 4
w tym:
pełnozatrudnieni 0 4
niepełnozatrudnieni 0 0
Mężczyźni 0 29
w tym:
pełnozatrudnieni 0 29
niepełnozatrudnieni 0 0

AB LOTOS Geonafta

Łączna liczba pracowników Umowy czasowe Umowy na czas nieokreślony
104 osoby, w tym: 12 92
Kobiety 2 17
w tym:
pełnozatrudnieni 1 17
niepełnozatrudnieni 1 0
Mężczyźni 10 75
w tym:
pełnozatrudnieni 9 75
niepełnozatrudnieni 1 0

LOTOS Norge

Łączna liczba pracowników Umowy czasowe Umowy na czas nieokreślony
21 osób, w tym: 6 15
Kobiety 2 4
w tym:
pełnozatrudnieni 1 4
niepełnozatrudnieni 1 0
Mężczyźni 4 11
w tym:
pełnozatrudnieni 4 11
niepełnozatrudnieni 0 0

LOTOS Petrobaltic

Pracownicy nowo zatrudnieni w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników
1 Gdańsk 29

 

Lp. Płeć Liczba pracowników
1 Kobiety 6
2 Mężczyźni 23
3 Łącznie 29

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników
1 <30 lat 16
2 30-50 lat 11
3 >50 lat 2
4 Łącznie 29
Pracownicy nowo zatrudnieni w 2012 r., którzy odeszli w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników
1 Gdańsk 1

 

Lp. Płeć Liczba pracowników
1 Kobiety 1
2 Mężczyźni 0
3 Łącznie 1

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników
1 <30 lat 1
2 30-50 lat 0
3 >50 lat 0
4 Łącznie 1
Suma pracowników zatrudnionych i zwolnionych w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Gdańsk 28 7,4

 

Lp. Płeć Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Kobiety 5 1,5
2 Mężczyźni 23 5,9
3 Łącznie 28 7,4

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 <30 lat 15 4,1
2 30-50 lat 11 2,8
3 >50 lat 2 0,5
4 Łącznie 28 7,4

Energobaltic

Żaden z pracowników zatrudnionych w 2012 r. w Energobaltic nie rozwiązał umowy o pracę w tym samym roku – 2012.

Pracownicy nowo zatrudnieni w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników
1 Władysławowo 1

 

Lp. Płeć Liczba pracowników
1 Kobiety 0
2 Mężczyźni 1
3 Łącznie 1

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników
1 <30 lat 0
2 30-50 lat 1
3 >50 lat 0
4 Łącznie 1
Suma pracowników zatrudnionych i zwolnionych w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Władysławowo 1 3

 

Lp. Płeć Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Kobiety 0 0
2 Mężczyźni 1 3
3 Łącznie 1 3

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 <30 lat 0 0
2 30-50 lat 1 3
3 >50 lat 0 0
4 Łącznie 1 3

AB LOTOS Geonafta

Żaden z pracowników zatrudnionych w 2012 r. w AB LOTOS Geonafta nie rozwiązał umowy o pracę w tym samym roku – 2012.

Pracownicy nowo zatrudnieni w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników
1 Gargždai 40

 

Lp. Płeć Liczba pracowników
1 Kobiety 10
2 Mężczyźni 30
3 Łącznie 40

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników
1 <30 lat 21
2 30-50 lat 18
3 >50 lat 1
4 Łącznie 40
Suma pracowników zatrudnionych i zwolnionych w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Gargždai 40 38

 

Lp. Płeć Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Kobiety 10 9,6
2 Mężczyźni 30 28,8
3 Łącznie 40 38,4

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 <30 lat 21 20,2
2 30-50 lat 18 17,3
3 >50 lat 1 0,9
4 Łącznie 40 38,4

LOTOS Norge

Żaden z pracowników zatrudnionych w 2012 r. w LOTOS Norge nie rozwiązał umowy o pracę w tym samym roku – 2012.

Pracownicy nowo zatrudnieni w 2012 r.
Lp. Region Liczba pracowników
1 Stavanger 11

 

Lp. Płeć Liczba pracowników
1 Kobiety 4
2 Mężczyźni 7
3 Łącznie 11

 

Lp. Wiek pracownika Liczba pracowników
1 <30 lat 2
2 30-50 lat 8
3 >50 lat 1
4 Łącznie 11
Suma pracowników zatrudnionych i zwolnionych w 2012 r.
L.p. Region Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Stavanger 11 52

 

L.p. Płeć Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 Kobiety 4 19
2 Mężczyźni 7 33
3 Łącznie 11 52

 

L.p. Wiek pracownika Liczba pracowników Wskaźnik fluktuacji (%)
1 <30 lat 2 9,5
2 30-50 lat 8 38
3 >50 lat 1 4,5
4 Łącznie 11 52

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×