Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Ład korporacyjny

Jako spółka publiczna dokładamy starań, by relacje z inwestorami budować w sposób partnerski i satysfakcjonujący dla obu stron, zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego. Rozumiemy przez to z jednej strony postępowanie zgodne z przyjętymi w działalności gospodarczej etycznymi zasadami, z drugiej zaś stosowanie się do regulacji zmierzających do zapewnienia równowagi pomiędzy interesami wszystkich uczestników rynku kapitałowego zaangażowanych w funkcjonowanie spółek.

W tworzeniu trwałych i pozytywnych relacji z interesariuszami dążymy do skutecznego integrowania naszej strategii oraz podejmowanych działań z wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi i ładu korporacyjnego. Integracja celów biznesowych z celami społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS obejmuje dwie płaszczyzny:

  • systemy zarządzania oraz struktury organizacyjne,
  • kulturę organizacji, jej kompetencje i umiejętności.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×