Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Audyt i weryfikacja

 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dotycząca Sprawozdania finansowego Grupy LOTOS za 2012 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dotycząca Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za 2012 r.

Raport z niezależnych usług atestacyjnych PwC.

×

×

×

×

×

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×