Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Zrównoważony rozwój

Naszym celem jest budowa wartości firmy poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach: poszukiwawczo-wydobywczym, przerobu ropy oraz handlowym. Rozwój ten odbywa się z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju, którą rozumiemy, jako dążenie do stałego ograniczania oddziaływania na środowisko przy jednoczesnym docenieniu kapitału intelektualnego i doświadczenia pracowników. Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w działalności wiąże się dla nas z wytwarzaniem wysokiej jakości produktów o możliwie najniższej uciążliwości dla ludzi i środowiska w miejscu ich stosowania.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×