Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Plany rozwoju

 

Perspektywy rozwoju działalności produkcyjnej i handlowej Grupy Kapitałowej LOTOS będą determinowane przez potrzeby rynku i jednocześnie nakierowane na wzrost efektywności wykorzystania potencjału ekonomicznego rozbudowanej i zmodernizowanej rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku.

Paliwa

W obszarze paliwowym planujemy przede wszystkim dalsze włączenia do sieci nowych stacji ekonomicznych LOTOS Optima oraz konsekwentny rozwój segmentu Premium, w tym sieci stacji przyautostradowych. Dodatkowych szans upatrujemy w długoterminowych relacjach handlowych z koncernami międzynarodowymi oraz w rozpoczęciu współpracy z  hipermarketami. Będzie to możliwe m.in. dzięki otwartości na nowe rozwiązania ułatwiające wzajemną współpracę i rozliczenia, np. elektroniczny transfer danych i e-faktury. 

Oleje silnikowe i przemysłowe

Analizy krajowego rynku środków smarnych w segmencie olejów silnikowych do samochodów osobowych zakładają spadek zainteresowania produktami mineralnymi. W odpowiedzi na niekorzystną sytuację gospodarczą poszukujemy nowych możliwości rozwoju. Dzięki przewadze, jaką stanowi Serwis Olejowy spółki LOTOS Oil, mamy szansę na dalszy rozwój sprzedaży na potrzeby przemysłu i utrzymanie dużych udziałów w rynku.

Asfalty

W 2012 r. nastąpiło załamanie na rynku infrastruktury drogowej. Wiele firm budowalnych, realizujących inwestycje w zakresie budowy dróg, postawiono w stan upadłości likwidacyjnej. Wycofywanie się sektora bankowego z finansowania drogownictwa pozwala prognozować, że sytuacja ta może się utrzymać w 2013 r. Niepewność na rynku budowlanym skłania nas do przyjęcia strategii opierającej się na współpracy z korporacjami budowlanymi, mającymi zapewnione stabilne finansowanie własnej działalności. Wprowadzamy także do oferty nowe technologie i produkty, np. asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy. Na 2013 r. planowane jest także przyjęcie nowej polityki handlowej spółki LOTOS Asfalt.

Logistyka

Rozwój logistyki Grupy LOTOS będzie się opierać na optymalizacji łańcucha dostaw, koncentracji działalności operacyjnej, wymianie produktów (SWAP) z innymi uczestnikami rynku, dalszej redukcji kosztów transportu i magazynowania oraz wzroście aktywności i konkurencji wśród podmiotów świadczących usługi logistyczne w kraju. 

Trading

Nasze działania w obszarze tradingu w 2013 r. będą koncentrować się wokół optymalizacji struktury gatunków ropy naftowej, polegającej m.in. na zwiększaniu udziału dostaw surowca drogą morską. Przewidywane jest uruchomienie dostaw ropy naftowej wydobywanej przez LOTOS Geonafta na Litwie. Nadal prowadzone będą prace nad doskonaleniem i dalszą integracją kluczowych funkcji i kompetencji niezbędnych do zarządzania marżą zintegrowaną. W związku ze stabilizacją układu technologicznego rafinerii w Gdańsku w zakresie eksportu produktów naftowych nie przewidujemy większych zmian struktury i wolumenu sprzedaży. Wolumen sprzedaży eksportowej zależny będzie od wielkości realizowanej sprzedaży na rynku krajowym, a także od poziomu i struktury przerobu ropy w rafinerii w Gdańsku. Możliwy jest niewielki spadek wolumenu sprzedaży eksportowej ze względu na planowany w 2013 r. postój remontowy rafinerii. Nadal realizowane będą zakupy i pożyczki uzupełniające asortyment produktów naftowych w ramach optymalizacji łańcucha dostaw.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×