Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Podejście do zarządzania

 

W 2012 r. działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS prowadzona była zarówno w Grupie LOTOS, jak i w spółkach zależnych, tj. w LOTOS Paliwa, LOTOS Oil i LOTOS Asfalt. Ponadto dwie spółki: LOTOS Kolej i LOTOS Tank prowadziły działalność usługową w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS oraz poza nią.

10 stycznia 2012 r. Grupa LOTOS sprzedała 100% udziałów LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz podmiotu spoza grupy kapitałowej.

W 2012 r. przeprowadzono reorganizację działalności w obszarze handlu paliwem lotniczym. Spółka LOTOS Tank początkowo działała w charakterze spółki logistyczno-infrastrukturalnej, świadcząc usługi dla Grupy LOTOS. Pod koniec roku został przygotowany i wdrożony plan przejęcia handlu paliwem lotniczym z Grupy LOTOS do spółki LOTOS Tank. Od 2013 r. LOTOS Tank prowadzi działalność o charakterze handlowo-logistycznym.

Kluczowe produkty segmentu handlowego
Produkty paliwowe
  Benzyna LOTOS DYNAMIC 98 - paliwo zapewniające lepsze osiągi i ochronę silnika niż standardowe produkty. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym i myjącym. Podwyższoną zawartość dodatku myjącego stosuje się w celu poprawy czystości silnika i uzyskania dłuższej jego żywotności oraz oszczędności w zużyciu paliwa.
Olej napędowy LOTOS DYNAMIC DIESEL - paliwo dla nowoczesnych silników Diesla, dzięki zastosowaniu komponentów obniżających tarcia w silniku pozwala na lepsze wykorzystanie dynamiki i mocy silnika, zapewnia rozruch nawet przy -32°C . Pakiet dodatków znacznie poprawia przepustowość dysz, smarność, żywotność i efektywność działania silnika.
Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED (ONDCO) – dzięki specjalnym dodatkom, a także niskiej zawartości siarki produkt posiada unikalne parametry w zakresie odporności na utlenianie, działania antykorozyjnego oraz utrzymywania czystości dysz, co wydłuża żywotność urządzeń grzewczych. Dzięki temu produkt gwarantuje optymalny przebieg procesu spalania oraz spełnia wszystkie wymogi pieców najnowszej generacji. Powyższe właściwości niosą także istotne korzyści dla środowiska poprzez znaczące ograniczenie emisji szkodliwych substancji będących produktem procesu spalania.
Olej napędowy IZ40 – spełnia wymogi produktu arktycznego, gwarantuje pewny rozruch silnika przy bardzo niskich temperaturach (CFPP -32°C).
Gaz płynny propan-butan (LPG) – mieszanina skroplonych węglowodorów zawierająca propan i butan jako główne składniki. Dzięki odpowiednim proporcjom obu tych gazów uzyskuje się optymalne parametry eksploatacyjne gazu.
Produkty pozapaliwowe
Oleje silnikowe LOTOS Quazar – oleje silnikowe klasy premium, stworzone w oparciu o najbardziej zaawansowane technologie. Linia olejowa przeznaczona do samochodów do 3 lat, dystrybuowana poprzez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi. LOTOS Quazar LLIII 5W-30 charakteryzuje się jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie specyfikacji technicznych do samochodów osobowych - niemiecką normą VW 504.00/507.00. Olej ten jest przykładem nowoczesnej koncepcji olejów silnikowych, które stają się produktami dedykowanymi użytkownikom konkretnej marki samochodów. W 2012 r. podpisano umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Dealerów Volkswagena i Audi w Polsce, które zrzesza autoryzowanych przedstawicieli niemieckich, czeskiej i hiszpańskiej marki samochodów należących do koncernu VW. Tym samym marki te dołączyły do grona dotychczas współpracujących: Subaru i KIA.
LOTOS Thermal Control - linia produktów dedykowanych do samochodów osobowych, na którą składają się produkty syntetyczne, semisyntetyczne i mineralne. Linię olejów dla motoryzacji uzupełniają produkty dedykowane do aut starszej generacji (linia City) oraz oleje przekładniowe i płyny eksploatacyjne.
LOTOS Turdus – linia produktów przeznaczona do nowoczesnego taboru ciężarowego. Oleje spełniają wymagania i uzyskały aprobaty wiodących producentów silników: Man, Scania, Tatra, MB, Volkswagen, Volvo, Renault. We współpracy z międzynarodowymi ekspertami opracowano zmiany technologiczne dla całej linii TURDUS. Uzyskano nowe, zaawansowane technologicznie oleje w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony silników specjalistycznych, które spełniają także wymogi norm emisyjnych Euro 4, Euro 5 i Euro 6. Technologie wprowadzano sukcesywnie w 2012 r., a zakończenie tego procesu planowane jest w 2013 r. W 2012 r. pracowano także nad unowocześnieniem systemu nazewniczego całej linii, dzięki czemu użytkownicy będą mogli w sposób intuicyjny dobrać odpowiedni środek smarny do swojej floty.
RG Trans – produkt przeznaczony do taboru ciężarowego starszego typu.
Agrol - produkty przeznaczone dla rolnictwa, zapewniają niezawodną pracę maszyn w każdych warunkach klimatycznych niezależnie od sposobu eksploatacji. Spełniają wymagania międzynarodowych specyfikacji jakościowych i uznanych producentów maszyn.
Marinol - wysoce specjalistyczna rodzina olejów dla żeglugi.
Oleje przemysłowe Transmil – oleje przekładniowe.
Hydromil – oleje hydrauliczne.
Remiz – oleje turbinowe.
Plastyfikatory Plastyfikatory klasy TDAE i RAE oferowane pod nazwami QUANTILUS T50 i QUANTILUS T60 stosowane przez producentów opon i gumy w Europie i Azji. Produkty te spełniają wymagania unijnego rozporządzenia dotyczącego rejestracji chemikaliów, tzw. REACH i zostały zaaprobowane przez globalne koncerny oponiarskie.
Asfalty MODBIT - zaawansowane technologicznie asfalty modyfikowane, które zwiększają odporność na koleinowanie się nawierzchni, przedłużają jej trwałość i wzmacniają odporność w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. W 2012 r. opracowano technologię w zakresie produkcji asfaltów modyfikowanych gumą, które zostaną włączone do oferty w 2013 r.
Produkt petrochemiczny
  Frakcja ksylenowa – produkt wprowadzony do oferty w 2012 r., otrzymywany w procesie rozdziału reformatu. Służy do produkcji tworzyw sztucznych. Instalacja wydzielania frakcji ksylenowej umożliwia ograniczenie zawartości węglowodorów aromatycznych w puli komponentów benzynowych. Poprawia to elastyczność technologiczną rafinerii, stwarzając możliwość alternatywnej sprzedaży części komponentów na rynek paliwowy bądź petrochemiczny.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×