Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Plany rozwoju

 

Nasz plan działań nakierowanych na realizację celu strategicznego, jakim jest zwiększenie stopnia konwersji i pogłębienie przerobu surowca, zakładał, że w 2012 r. rozpoczniemy fazę projektu bazowego kompleksu instalacji rafineryjnych, które przerabiać będą ciężką pozostałość ropy naftowej na produkty wysokowartościowe. W końcu 2011 r. podjęto decyzję o wyborze wariantu rozwojowego, polegającego na budowie instalacji koksowania. W 2012 r. została wybrana i zakupiona licencja na proces koksowania, wykonano projekt bazowy instalacji. Zakupiono również technologie procesów towarzyszących oraz przygotowano szereg niezbędnych analiz i założeń technicznych. Rozpoczęto procesy wyboru dostawców mediów i odbiorców produktów. W 2013 r. przygotowany zostanie integracyjny projekt koncepcyjny całego przedsięwzięcia, uzgodnione warunki dostaw mediów oraz odbioru produktów, a także rozpoczęte zostaną działania zapewniające inwestycji odpowiednie finansowanie.

Rozpoczęcie budowy instalacji koksowania będzie głównym wyzwaniem inwestycyjnym Grupy LOTOS do 2015 r. Inne znaczące projekty są w fazie podejmowania decyzji. Związane są one m.in. z węzłem odzysku wodoru i morskim terminalem przeładunkowym produktów ropopochodnych na Martwej Wiśle.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×