Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Dokonania

 

Do najważniejszych osiągnięć w działalności poszukiwawczo-wydobywczej w 2012 r. zaliczamy:

Polska

Morze Bałtyckie:

 • kontynuowanie wydobycia ropy naftowej ze złoża B3,
 • kontynuowanie zagospodarowania złoża ropy naftowej B8, w tym wykonanie wierceń dwóch otworów zatłaczających i prowadzenie testowej produkcji ze złoża,
 • zawarcie umowy inwestycyjnej z CalEnergy Resources Poland w sprawie wspólnego zagospodarowania i możliwości wydobycia ze złóż gazowych B4 i B6,
 • prowadzenie analiz i prac poszukiwawczych w celu potwierdzenia możliwości zagospodarowania nowych obszarów.

Na lądzie:

 • podpisanie porozumienia o współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, a także współpracy handlowej na koncesjach lądowych należących do PGNiG.

Litwa

 • sfinalizowanie przez LOTOS Petrobaltic zakupu pozostałych 50% udziałów w spółce UAB Manifoldas i przejęcie tym samym nad nią kontroli,
 • wykonanie wierceń sześciu otworów produkcyjnych,
 • prowadzenie analiz potencjału niekonwencjonalnego na Litwie.

Norwegia

 • w ramach projektu Yme podjęcie działań ukierunkowanych na odzyskanie kapitału zaangażowanego dotychczas w ten projekt,
 • działania w celu zakupu udziałów w złożu produkcyjnym na Norweskim Szelfie Kontynentalnym,
 • wykonanie wierceń dwóch otworów poszukiwawczych na koncesjach PL 497 i PL 498,
 • pozyskanie dwóch nowych koncesji poszukiwawczych (PL 643 i PL 655) w ramach rundy licencyjnej APA 2011.

 

W 2012 r. produkcja ropy naftowej w Grupie Kapitałowej LOTOS Petrobaltic wyniosła łącznie 262,3 tys. ton,
z czego:

 • 187,7 tys. ton wydobyto w Polsce,
 • 74,6 tys. ton wydobyto na Litwie.

Wydobycie gazu ziemnego w 2012 r. wyniosło 20,9 mln Nm3.

W segmencie poszukiwań i wydobycia na bieżąco prowadzimy działania w celu rozpoznania nowych perspektywicznych obszarów występowania ropy naftowej i gazu ziemnego. Realizowane prace poszukiwawcze, w tym badania sejsmiczne i wiercenia poszukiwawcze, mają na celu potwierdzenie występowania węglowodorów przed przystąpieniem do zagospodarowania złoża. Obecnie prowadzone przez nas prace poszukiwawcze na Morzu Bałtyckim obejmują przede wszystkim analizy potencjału zasobowego i możliwości zagospodarowania potencjalnych obiektów na koncesjach: Gotlandia, Łeba, Sambia E i Sambia W, a także prace związane z przygotowaniem do wiercenia otworu poszukiwawczego w ramach koncesji Rozewie.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w 2012 r. zakończyliśmy wiercenie dwóch otworów poszukiwawczych, nie uzyskując jednak przepływu węglowodorów. Pozostałe prace poszukiwawcze na koncesjach norweskich obejmują przede wszystkim wykonanie badań sejsmicznych.

Planowane prace poszukiwawcze na Litwie obejmują wiercenia poszukiwawcze na obszarze spółki UAB Manifoldas, rozwinięty program badań sejsmicznych, analizy możliwości intensyfikacji wydobycia poprzez zatłaczanie CO2 na złożach, a także dalszą ocenę potencjału niekonwencjonalnego.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×