Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Plany rozwoju

 

W 2013 r. będziemy kontynuowali istniejące projekty i wdrażali nowe, włączając je do istniejącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Plany dotyczą:

 • doskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM) m.in. poprzez wprowadzanie nowych funkcjonalności do systemu informatycznego wspierającego ERM,
 • zakończenia prac i walidacji przyjętych rozwiązań i wypracowanych zasad postępowania w ramach wdrażanego Systemu Zarządzania Energią (EnMS) w celu wsparcia działań zmierzających do poprawy wydajności energetycznej w Spółce,
 • doskonalenia zarządzania procesowego poprzez realizację projektów mających na celu optymalizowanie procesów biznesowych oraz zakończenie prac w ramach wdrażania narzędzi do monitorowania procesów, w tym przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń i warsztatów z zasad posługiwania się nimi,
 • doskonalenia zarządzania projektowego przedsięwzięciami w grupie kapitałowej, wspieranego przez informatyczne narzędzia i metody, które pozwolą na skuteczne realizowanie strategii firmy. Opierając się na najlepszych światowych wzorcach i doświadczeniach oraz przy wsparciu informatycznym, zostanie wprowadzony jednolity system umożliwiający:
  • wybór najlepszych przedsięwzięć pozwalających realizować cele strategiczne,
  • efektywną realizację tych przedsięwzięć,
  • skuteczne monitorowanie ich realizacji,
  • rzetelną ocenę osiągniętych rezultatów;
 • doskonalenia i rozbudowy funkcjonującego w grupie kapitałowej Portalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, narzędzia służącego m.in. do dystrybucji wymagań wewnętrznych i aktów prawnych oraz do gromadzenia wymaganych informacji.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×