Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Zatrudnienie na koniec okresu

 
  4Q12 3Q12 2Q12 1Q12 4Q11 3Q11 2Q11 1Q11
Grupa Kapitałowa  LOTOS  5 015 4 939 4 945 4 935 5 168 5 191 5 198 5 096
Grupa LOTOS  1 349 1 335 1 324 1 329 1 329 1 317 1 314 1 314

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×