Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Finansowe transakcje terminowe

 
kwartalnie
PLN m
4Q12 3Q12 2Q12 1Q12 4Q11 3Q11 2Q11 1Q11
Transakcje zamknięte -2,6 2,2 -15,4 -25,5 -63,4 31,1 -15,7 -72,7
zabezpieczenie poziomu cen produktów -1,7 -7,4 -5,0 0,0 6,2 11,8 5,6 0,3
zabezpieczenie kursu walutowego i CO2 -0,9 2,7 -10,4 15,3 -69,6 18,0 14,1 31,4
zabezpieczenie stopy procentowej 0,0 6,9 0,0 -40,8 0,0 1,3 -35,4 -104,4
                 
Transakcje otwarte 30,4 97,4 -137,7 169,0 5,3 -161,9 -19,0 165,8
zabezpieczenie poziomu cen produktów 0,9 15,2 -15,3 -1,1 -4,9 -7,8 -2,4 15,3
zabezpieczenie kursu walutowego i CO2 25,8 92,5 -92,5 121,9 20,8 -95,6 -28,5 43,2
zabezpieczenie stopy procentowej 3,7 -10,3 -29,9 48,2 -10,6 -58,5 11,9 107,3

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×