Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych kwartalnie

 
kwartalnie
mln zł
2012 4Q12 3Q12 2Q12 1Q12 2011 2010 2009 2008
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 347,1 395,6 729,8 530,5  (308,8) 902,4 882,7 695,0 311,1
Zysk/(Strata) netto 923,0 228,8 626,1  (529,0) 597,1 649,3 681,4 911,8  (389,4)
Amortyzacja 666,6 172,2 164,5 164,6 165,3 608,6 389,9 284,8 315,0
Odsetki i dywidendy zapłacone netto 197,8 49,1 47,6 53,0 48,1 145,9 58,3 37,4 12,5
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych  (117,8)  (27,8)  (99,7) 153,2  (143,5) 130,4 193,0  (1,5) 243,6
Pozostałe 224,1  (20,7) 25,1 358,0  (138,3) 118,3 172,9  (418,0)  (103,5)
                   
Zmiana w pozycjach kapitału pracującego  (546,6)  (6,0)  (33,8) 330,7  (837,5)  (750,1)  (612,8)  (119,5) 232,9
                   
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (838,1)  (348,6)  (191,8)  (156,8)  (140,9)  (846,9)  (1 055,6)  (3 333,6)  (2 419,9)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (883,3)  (406,3)  (266,7)  (225,1) 14,8  (35,6) 458,7 2 181,5 1 931,7
                   
Zmiana stanu środków pieniężnych netto  (402,3)  (367,0) 248,1 173,4  (456,8) 43,4 283,8  (454,8)  (173,6)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  (240,7)  (240,7) 126,3  (121,8)  (295,2) 161,6 118,2  (165,6) 289,2

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×