Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych narastająco

 
narastająco
mln zł
4Qn12 3Qn12 2Qn12 1Qn12 4Qn11 3Qn11 2Qn11 1Qn11
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 347,1 951,5 221,7  (308,8) 902,4 203,6  (269,6) 316,1
Zysk/(Strata) netto 923,0 694,2 68,1 597,1 649,3 575,3 906,6 636,6
Amortyzacja 666,6 494,4 329,9 165,3 608,6 439,8 273,4 123,5
Odsetki i dywidendy zapłacone netto 197,8 148,7 101,1 48,1 145,9 100,4 63,2 20,4
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych  (117,8)  (90,0) 9,7  (143,5) 130,4 72,4  (58,4)  (93,1)
Pozostałe 224,1 244,8 219,7  (138,3) 118,3  (69,4)  (336,7)  (192,9)
                 
Zmiana w pozycjach kapitału pracującego  (546,6)  (540,6)  (506,8)  (837,5)  (750,1)  (914,9)  (1 117,7)  (178,4)
                 
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (838,1)  (489,5)  (297,7)  (140,9)  (846,9)  (592,3)  (404,0)  (225,8)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (883,3)  (477,0)  (210,3) 14,8  (35,6) 263,9 293,1 288,9
                 
Zmiana stanu środków pieniężnych netto  (402,3)  (35,3)  (283,4)  (456,8) 43,4  (105,5)  (384,5) 376
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  (240,7) 126,3  (121,8)  (295,2) 161,6 12,7  (266,3) 494,2

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×