Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Detal

 
kwartalnie   4Q12 3Q12 2Q12 1Q12 4Q11 3Q11 2Q11 1Q11
Liczba stacji paliw w sieci LOTOS na koniec okresu   405 368 368 365 369 324 318 316
- stacje własne CODO   223 198 195 191 190 161 158 156
     w tym LOTOS Optima   71 38 37 33 33 3 0 0
- stacje partnerskie DOFO   154 135 138 138 136 117 112 112
     w tym LOTOS Optima   30 15 19 19 17 2 0 0
        podpisane umowy franczyzowe   155 152 147 142 139 121 116 116
- stacje patronackie DODO   28 35 35 36 43 46 48 48

Wolumen sprzedaży w detalu

Stacje CODO, DOFO, DODO, SDS tys. ton 248,1 271,8 258,1 234,0 267,1 280,6 264,5 226,9

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×