Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Dane operacyjne segmentu wydobywczego

kwartalnie

 
kwartalnie   4Q12 3Q12 2Q12 1Q12 4Q11 3Q11 2Q11 1Q11
Produkcja ropy naftowej tys. ton 55,3 57,0 65,9 84,1 62,7 57,3 56,9 50,3
ze złoża B3 tys. ton 37,3 38,3 38,8 38,1 38,6 36,0 36,9 34,0
ze złoża B8 tys. ton 0,0 0,0 8,1 27,0 3,6 0,0 0,0 0,0
ze złóż Norge AS tys. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ze złóż GK AB Geonafty tys. ton 18,0 18,7 19,0 19,0 20,5 21,3 20,0 16,3
                   
Produkcja gazu ziemnego m3 m 4,1 4,2 5,3 7,3 4,6 4,0 3,8 3,7
ze złoża B3 m3 m 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 4,0 3,8 3,7
ze złoża B8 m3 m 0,0 0,0 1,0 3,1 0,4 0,0 0,0 0,0
ze złóż Norge AS m3 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                   
Sprzedaż ropy naftowej przez GK LOTOS Petrobaltic tys. ton 44,9 43,3 80,0 87,0 48,1 47,2 79,9 46,1
sprzedaż ropy naftowej Rozewie do GL S.A. tys. ton 25,3 27,9 57,1 68,9 28,6 27,2 57,7 28,7
sprzedaż ropy naftowej przez Norge AS tys. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sprzedaż ropy naftowej przez GK AB Geonafta  tys. ton 19,6 15,4 22,9 18,1 19,5 20,0 22,2 17,4
                   
Sprzedaż gazu przez GK LOTOS Petrobaltic m3 m 2,6 2,5 2,9 2,4 2,8 2,5 2,2 2,1
sprzedaż gazu odpadowego do Energobaltic m3 m 2,6 2,5 2,9 2,4 2,8 2,5 2,2 2,1
sprzedaż gazu przez Norge AS m3 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sprzedaż gazu przez GK AB Geonafta  m3 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×