Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Skonsolidowana sprzedaż kwartalnie

 
kwartalnie 2012 4Q12 3Q12 2Q12 1Q12 2011 2010 2009 2008

Wolumen sprzedaży

tys. ton                  
Benzyny 1 508,3 417,7 398,4 354,1 338,1 1 445,9 1 453,2 1 311,5 1338,8
Benzyna surowa 355,5 104,6 69,4 80,1 101,4 174,5 105,9    
Reformat 130,3 18,6 6,1 30,8 74,8 163,6 153,9 111,8 151,5
Oleje napędowe 4 592,2 1 151,0 1 223,9 1 195,8 1 021,5 4 745,1 4 106,9 3 745,7 3022,8
Paliwo bunkrowe 33,8 9,1 8,6 9,1 7,0 42,7 34,6 63,3 235,9
Lekki olej opałowy 337,8 108,3 62,2 50,6 116,7 403,2 388,1 330,2 338,7
Ciężki olej opałowy 1 075,2 299,3 252,8 213,6 309,5 909,9 988,0 429,5 653,4
Paliwo JET A-1 542,9 137,4 137,3 142,3 125,9 456,6 250,8 365,1 491,9
Oleje smarowe 69,3 16,3 18,0 16,9 18,1 64,6 62,7 68,2 77,7
Oleje bazowe 152,2 36,4 46,5 30,6 38,7 147,9 121,5 106,1 98,1
Asfalty 753,1 193,0 258,7 252,7 48,7 991,2 841,1 798,9 840
Gazy płynne 172,6 58,7 59,5 32,6 21,8 92,8 93,2 144,3 189,3
Ropa naftowa 90,8 23,0 16,2 28,9 22,7 91,2      
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne 343,6 64,2 41,6 152,9 84,9 291,8 161,0 123,9 110,7
Razem 10 157,6 2 637,6 2 599,2 2 591,0 2 329,8 10 021,0 8 760,9 7 598,5 7548,8

Skonsolidowana sprzedaż netto

mln zł                  
Benzyny 7 636,4 1 832,0 2 084,4 1 912,1 1 807,9 6 851,2 5 978,6 5 079,1 5227,4
Benzyna surowa 1 097,1 313,0 212,9 235,8 335,4 480,1 239,9    
Reformat 458,8 60,4 22,0 108,8 267,6 477,3 347,7 211,6 302,1
Oleje napędowe 23 577,3 5 993,0 6 311,6 5 969,7 5 303,0 21 950,3 15 557,1 11 744,1 11107,9
Paliwo bunkrowe 111,3 29,3 28,9 29,6 23,5 115,9 74,5 106,9 468,1
Lekki olej opałowy 1 239,7 388,2 229,1 183,6 438,8 1 330,0 972,1 680,6 839,8
Ciężki olej opałowy 2 228,1 564,4 532,0 445,0 686,7 1 602,2 1 331,7 423,8 657,2
Paliwo JET A-1 1 859,9 462,8 473,8 485,4 437,9 1 401,0 567,5 651,9 1154,4
Oleje smarowe 391,1 91,3 104,5 99,1 96,2 350,8 329,7 316,4 368,8
Oleje bazowe 568,8 124,2 170,0 135,4 139,2 551,8 353,3 219,9 287,3
Asfalty 1 730,3 438,1 591,3 593,8 107,1 1 912,4 1 278,6 1 109,2 1093,4
Gazy płynne 561,5 179,5 188,7 114,2 79,1 319,5 271,4 299,2 492
Ropa naftowa 239,8 60,8 45,0 71,2 62,8 224,3 0,0    
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne 767,4 127,8 74,6 383,7 181,3 598,2 290,5 218,8 217
Pozostałe towary i materiały 198,3 86,5 54,6 26,4 30,8 213,6 158,8 130,6 99,6
Usługi 281,6 72,0 67,6 73,7 68,3 249,6 171,9 113,5 102,7
Inne korekty * -17,1 -3,1 -8,5 -2,1 -3,4 -0,1 0,0    
Akcyza i opłata paliwowa -9 819,3 -2 494,4 -2 613,7 -2 481,3 -2 229,9 -9 368,5 -8 260,5 -6 984,6 -6123
Razem przychody ze sprzedaży  33 111,0 8 325,8 8 568,8 8 384,1 7 832,3 29 259,6 19 662,8 14 321,0 16294,7

* inne korekty do 3Qn2009 dotyczyły bonusów i nie były wcześniej rozliczane na produkty; korekta w 4Qn2011 to efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×