Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Dane operacyjne segmentu produkcji i handlu

 
kwartalnie   4Q12 3Q12 2Q12 1Q12 4Q11 3Q11 2Q11 1Q11
Wykorzystanie projektowych mocy wytwórczych rafinerii % 95,8 98,7 92,2 86,8 89,2 92,1 99,7 86,2
(w przeliczeniu na dni pracy rafinerii)                  
                   
Przerób ropy w rafinerii w Gdańsku, z tego: tys. ton 2 535,3 2 450,3 2 415,5 2 272,5 2 362,1 2 359,7 2 220,0 2 222,9
ropy Ural  tys. ton 2 324,6 2 144,4 2 230,5 2 022,9 2 300,9 2 245,8 1 934,9 1 880,9
ropy Rozewie  tys. ton 24,3 46,6 71,6 36,3 28,5 51,8 28,7 32,9
pozostałych gatunków ropy tys. ton 186,4 259,3 113,4 213,3 32,7 62,1 256,4 309,1
                   
Udział ropy Ural w przerobie ropy ogółem   91,7% 87,5% 92,3% 89,0% 97,4% 95,2% 87,2% 84,6%
Udział ropy Rozewie w przerobie ropy ogółem   1,0% 1,9% 3,0% 1,6% 1,2% 2,2% 1,3% 1,5%
Udział pozostałych gatunków ropy  w przerobie ropy ogółem   7,4% 10,6% 4,7% 9,4% 1,4% 2,6% 11,5% 13,9%

Uzyski

Benzyny tys. ton 388,8 368,0 370,8 314,0 363,4 372,3 342,8 296,4
Benzyna surowa tys. ton 104,6 69,4 80,1 101,4 51,7 24,4 23,6 74,8
Oleje napędowe tys. ton 1 148,3 1 230,0 1 157,6 1 045,5 1 201,8 1 245,3 1 178,4 1 035,5
Lekkie oleje opałowe tys. ton 115,2 59,3 47,4 116,5 127,0 81,4 64,3 131,5
Paliwo lotnicze JET tys. ton 130,6 130,7 153,4 115,0 113,3 140,6 101,4 107,6
LPG tys. ton 37,3 43,0 22,2 14,4 13,6 15,9 18,3 16,2
Ciężkie oleje opałowe tys. ton 306,0 272,8 258,2 368,9 215,3 202,9 245,5 482,5
Paliwo bunkrowe tys. ton 14,3 17,8 10,1 8,7 10,0 8,1 11,2 9,2
Komponenty asfaltowe tys. ton 186,6 241,9 250,2 78,0 267,6 337,3 276,8 95,9
Pozostałe tys. ton 260,9 234,7 234,1 285,5 244,4 225,7 212,0 231,2
Razem tys. ton 2 692,6 2 667,6 2 584,1 2 447,9 2 608,1 2 653,9 2 474,3 2 480,8

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×