Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Kluczowe dane

 
NA TEJ STRONIE

Obecność na rynku

Grupa Kapitałowa LOTOS zatrudnia wyższą kadrę menadżerską zgodnie z profilem i wymaganiami stanowiska. Są to osoby spełniające w najwyższym stopniu stawiane wymagania. Stanowiska zaliczane do wyższego kierownictwa to m.in. dyrektor, główny księgowy, kierownik zakładu, szef biura. Bardzo często wyższe stanowiska w firmie obejmują pracownicy z awansu wewnętrznego.

W przypadku Grupy LOTOS w składzie wyższej kadry, w głównej lokalizacji działalności, 92,9% zatrudnionych pracowników rekrutuje się z lokalnego rynku pracy, przez który Spółka rozumie teren województwa pomorskiego. Pomorze stanowi rynek lokalny także w przypadku LOTOS Kolej, w której 100% kadry kierowniczej wywodzi się ze społeczności regionu.

Przez główne lokalizacje dla działalności spółek należy rozumieć lokalizacje, w których liczba zatrudnionych pracowników stanowi istotny udział w całkowitym zatrudnieniu.

Relacja najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Grupie LOTOS do najniższego wynagrodzenia w Polsce
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w Grupie
LOTOS
/wszyscy/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w Grupie
LOTOS
/kobiety/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w Grupie
LOTOS
/mężczyźni/
Najniższe wynagrodzenie
w Polsce
Relacja
/1/ do /4/
Relacja
/2/ do /4/
Relacja
/3/ do /4/
/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/
31.12.2012 r.
2 500 zł 2 500 zł 3 000 zł 1 500 zł 167% 167% 200%
31.12.2011 r.
2 400 zł 2 400 zł 3 000 zł 1 386 zł 173% 173% 216%
31.12.2010 r.
2 550 zł 2 550 zł 2 900 zł 1 317 zł 194% 194% 220%

Źródło: opracowanie własne oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 171 poz.1209, M.P. z 2008 r. Nr 55 poz. 499, M.P. z 2009 r. Nr 48 poz.709.

Relacja najniższego wynagrodzenia zasadniczego w LOTOS Kolej do najniższego wynagrodzenia w Polsce
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Kolej
/wszyscy/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Kolej
/kobiety/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Kolej
/mężczyźni/
Najniższe wynagrodzenie
w Polsce
Relacja
/1/ do /4/
Relacja
/2/ do /4/
Relacja
/3/ do /4/
/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/
31.12.2012 r.
2 657 zł 2 700 zł 2 657 zł 1 500 zł 177% 180% 177%
31.12.2011 r.
2 530 zł 2 700 zł 2 530 zł 1 386 zł 183% 195% 183%
31.12.2010 r.
2 421 zł 2 700 zł 2 421 zł 1 317 zł 184% 205% 184%

Dla LOTOS Asfalt i LOTOS Oil statusem lokalnego rynku pracy objęty jest teren powiatów, w których zlokalizowane są główne miejsca prowadzenia działalności oraz sąsiadujące miasta do 100 km. Obie spółki prowadzą działalność w trzech lokalizacjach: Polska Południowa (Jasło, Czechowice) i Polska Północna (Gdańsk). W LOTOS Asfalt 89% kadry rekrutuje się z lokalnej społeczności z rejonu Jasła, z Czechowic 100%, zaś z Gdańska 79%. W LOTOS Oil we wszystkich lokalizacjach wskaźnik ten wynosi 100%. LOTOS Paliwa, ze względu na specyficzny charakter działalności, zatrudnia osoby na stanowiskach kierowniczych w różnych miejscach Polski na podstawie aktualnego zapotrzebowania.

Relacja najniższego wynagrodzenia zasadniczego w LOTOS Asfalt do najniższego wynagrodzenia w Polsce
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Asfalt
/wszyscy/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Asfalt
/kobiety/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Asfalt
/mężczyźni/
Najniższe wynagrodzenie
w Polsce
Relacja
/1/ do /4/
Relacja
/2/ do /4/
Relacja
/3/ do /4/
/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/
31.12.2012 r.
Gdańsk
2 800 zł 2 800 zł 3 000  zł 1 500 zł 187% 187% 200%
Czechowice-Dziedzice
2 500 zł 3 763 zł 2 500 zł 1 500 zł 167% 251% 167%
Jasło
1 976 zł 1 976 zł 2 000 zł 1 500 zł 132% 132% 133%
31.12.2011 r.
Gdańsk
3 190 zł 3 500 zł 3 190 zł 1 386 zł 230% 253% 230%
Czechowice-Dziedzice
2 750 zł 3 583 zł 2 750 zł 1 386 zł 198% 259% 198%
Jasło
1 500 zł* 1 568 zł 1 500 zł 1 386 zł 108% 113% 108%
31.12.2010 r.
Gdańsk
2 500 zł 2 500 zł 3 500 zł 1 317 zł 190% 190% 266%
Czechowice-Dziedzice
2 464 zł 3 428 zł 2 464 zł 1 317 zł 187% 260% 187%
Jasło
1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 317 zł 114% 114% 114%

* Najniższe wynagrodzenie w lokalizacji Jasło związane z podejmowaniem pracy po raz pierwszy na stanowiskach pomocniczych.

Relacja najniższego wynagrodzenia zasadniczego w LOTOS Oil do najniższego wynagrodzenia w Polsce
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Oil
/wszyscy/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Oil
/kobiety/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Oil
/mężczyźni/
Najniższe wynagrodzenie
w Polsce
Relacja
/1/ do /4/
Relacja
/2/ do /4/
Relacja
/3/ do /4/
/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/
31.12.2012 r.
Gdańsk
2 760 zł 3 402 zł 2 760 zł 1 500 zł 184% 227% 184%
Czechowice-Dziedzice
2 491 zł 2 745 zł 2 491 zł 1 500 zł 166% 183 166%
Jasło
2 413 zł 3 247 zł 2 413 zł 1 500 zł 161% 216% 161%
31.12.2011 r.
Gdańsk
2 732 zł 3 240 zł 2 732 zł 1 386 zł 197% 234% 197%
Czechowice-Dziedzice
2 372 zł 2 614 zł 2 372 zł 1 386 zł 171% 189% 171%
Jasło
2 298 zł 3 092 zł 2 298 zł 1 386 zł 166% 223% 166%
31.12.2010 r.
Gdańsk
2 614 zł 2 816 zł 2 614 zł 1 317 zł 198% 214% 198%
Czechowice-Dziedzice
2 269 zł 2 289 zł 2 269 zł 1 317 zł 172% 174% 172%
Jasło
2 199 zł 2 958 zł 2 199 zł 1 317 zł 167% 225% 167%
Relacja najniższego wynagrodzenia zasadniczego w LOTOS Paliwa do najniższego wynagrodzenia w Polsce
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Paliwa
/wszyscy/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Paliwa
/kobiety/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Paliwa
/mężczyźni/
Najniższe wynagrodzenie
w Polsce
Relacja
/1/ do /4/
Relacja
/2/ do /4/
Relacja
/3/ do /4/
/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/
31.12.2012 r.
2 760 zł 2 760 zł 2 898 zł 1 500 zł 184% 184% 189%
31.12.2011 r.
2 665 zł 2 665 zł 2 760 zł 1 386 zł 192% 192% 199%
31.12.2010 r.
2 550 zł 2 550 zł 2 750 zł 1 317 zł 194% 194% 209%

W LOTOS Petrobaltic lokalny rynek pracy jest zbieżny z miastem, w którym zlokalizowana jest siedziba firmy. Z Gdańska pochodzi 64% wyższego kierownictwa Spółki. W spółce zależnej Energobaltic 3% wyższego kierownictwa pochodzi z Władysławowa, w AB LOTOS Geonafta 66% pochodzi z Gargždai. W przypadku LOTOS Norge za rynek lokalny przyjęta jest cała Norwegia, ze względu na wielokulturowe pochodzenie wyższego kierownictwa. W spółce 57% menadżerów pochodzi z tego rynku. 

Relacja najniższego wynagrodzenia zasadniczego w LOTOS Petrobaltic do najniższego wynagrodzenia w Polsce
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Petrobaltic
/wszyscy/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Petrobaltic
/kobiety/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Petrobaltic
/mężczyźni/
Najniższe wynagrodzenie
w Polsce
Relacja
/1/ do /4/
Relacja
/2/ do /4/
Relacja
/3/ do /4/
/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/
31.12.2012 r.
3 000 zł 3 000 zł 3 500 zł 1 500 zł 200% 200% 233%
31.12.2011 r.
2 500 2 500 2 500 1 386 zł 180% 180% 180%
31.12.2010 r.
2 550 2 550 3 000 1 317 zł 194% 194% 228%
Relacja najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Energobaltic do najniższego wynagrodzenia w Polsce
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Energobaltic
/wszyscy/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Energobaltic
/kobiety/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Energobaltic
/mężczyźni/
Najniższe wynagrodzenie
w Polsce
Relacja
/1/ do /4/
Relacja
/2/ do /4/
Relacja
/3/ do /4/
/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/
31.12.2012 r.
3 465 zł 3 780  zł 3 465  zł 1 500 zł 231% 252% 231%
31.12.2011 r.
3 300 zł 3 600 zł 3 300 zł 1 386 zł 238% 259% 238%
31.12.2010 r.
2 992 zł 2 992 zł 3 300 zł 1 317 zł 227% 227% 250%
Relacja najniższego wynagrodzenia zasadniczego w LOTOS Geonafta do najniższego wynagrodzenia na Litwie
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Geonafta
/wszyscy/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Geonafta
/kobiety/
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w
LOTOS Geonafta
/mężczyźni/
Najniższe wynagrodzenie
w Polsce
Relacja
/1/ do /4/
Relacja
/2/ do /4/
Relacja
/3/ do /4/
/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/
31.12.2012 r.
910 LTL 910 LTL 2486 LTL 850 LTL 107% 107% 292%
31.12.2011 r.
910 LTL 910 LTL 2810 LTL 800 LTL 114% 114% 351%
31.12.2010 r.
910 LTL 910 LTL 1200 LTL 800 LTL 114% 114% 150%

LOTOS Norge wskaźnik nie dotyczy. Według prawa norweskiego nie istnieje płaca minimalna. Dodatkowo spółka zatrudnia tylko wysoko wykwalifikowanych pracowników, na niezależnie określanych warunkach.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×