Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Nagrody i wyróżnienia

 

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS są laureatami licznych nagród i wyróżnień, przyznawanych w kluczowych dla przedsiębiorstwa obszarach: społecznej odpowiedzialności, jakości produktów i usług, a także zarządzania firmą. Poniżej zaprezentowano wyróżnienia otrzymane w 2012 r. w poszczególnych kategoriach.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

 1. Odpowiedzialne podejście do prowadzonej działalności biznesowej oraz spełnienie wysokich standardów CSR pozwoliło uplasować się Grupie LOTOS w gronie polskich firm, którym przyznano Srebrny listek CSR. Wyróżnienie przyznaje tygodnik Polityka oraz PwC firmom realizującym zasady społecznej odpowiedzialności według standardu ISO 26000.
 2. Stacje LOTOS zostały laureatem Kryształowego Godła European Trusted Brands 2012 w kategorii Stacja benzynowa. Placówki marki LOTOS uzyskały najwyższe oceny w czterech kryteriach: za jakość, silny wizerunek, zrozumienie potrzeb klienta oraz odpowiedzialność społeczną. Badanie European Trusted Brands, publikowane przez Reader’s Digest, to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich w Europie.
 3. Grupa LOTOS została Branżowym Liderem Odpowiedzialnego Biznesu 2012. W dorocznym rankingu publikowanym jest przez Dziennik Gazetę Prawną Spółka zajęła 3. miejsce w kategorii paliwa, energetyka, wydobycie. Zestawienie prezentuje największe spółki w Polsce oceniane pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Patronat nad rankingiem sprawuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a tworzony go  Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, zaś weryfikuje PwC. 
 4. Grupa LOTOS dwukrotnie zakwalifikowała się do składu RESPECT Index – indeksu najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
 5. Grupa LOTOS została wyróżniona w rankingu Analiza ESG spółek w Polsce, który przygotowało Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych we współpracy z firmami Accreo Taxand i GES. Celem projektu jest zwiększenie transparentności raportowania danych pozafinansowych w firmach poprzez zbudowanie interaktywnej bazy wiedzy o wszystkich spółkach giełdowych oraz dostarczenie wiarygodnych danych pozafinansowych dla analityków, inwestorów i innych grup interesariuszy.
 6. Grupa LOTOS zdobyła główną nagrodę w II edycji konkursu Ekoodpowiedzialni w biznesie zorganizowanego przez miesięcznik Ecomanager. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, które w wyróżniający się sposób minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko. Jego głównym celem jest wyłonienie firm z sektora przemysłu, które w roku poprzedzającym edycję konkursu, realizowały inicjatywy związane z ochroną środowiska (inwestycyjne, edukacyjne lub informacyjne). Uczestniczyć w nim mogą również przedsiębiorstwa, w których założenia polityki CSR zajmują szczególne miejsce. Ocenie podlegają działania, mające na celu minimalizowanie zarówno wpływu firmy na środowisko, jak i wytwarzanych przez nią produktów.
 7. Grupa LOTOS zajęła 3. miejsce w badaniu Najbardziej pożądani pracodawcy 2012 w opinii specjalistów i menedżerów w kategorii energetyka, paliwa, gaz. Zestawienie przygotowały Antal International i Business Center Club.
 8. Załoga platformy eksploatacyjnej Baltic Beta, należącej do spółki LOTOS Petrobaltic, zdobyła wyróżnienie Bezpieczny oddział w konkursie Najbezpieczniejszy Oddział Wydobywczy. Organizatorami konkursu są Wyższy Urząd Górniczy oraz Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego.
 9. Prezes LOTOS Czechowice Tadeusz Szkudlarski odebrał Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2012 i został nagrodzony tytułem Ambasador Fair Play w Biznesie. Organizatorem programu jest Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Program jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jego celem jest promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, a także wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki.

Marka LOTOS – jakość produktów i usług

 1. Marka LOTOS została uhonorowana dwoma prestiżowymi tytułami Superbrands 2012 w 6. edycji konkursu, który wyłonił najsilniejsze marki konsumenckie i biznesowe na polskim rynku. Nagrody otrzymały Grupa LOTOS w kategorii marki korporacyjnej oraz spółka LOTOS Paliwa – za markę stacji paliw. The Superbrands Ltd. to działająca w 85 krajach organizacja nagradzająca sukcesy marek, które wypracowały najmocniejszą pozycję w swojej branży. Laureaci polskiej edycji zostali wyłonieni głosami członków Rady Marek – 39 czołowych polskich ekspertów w dziedzinie brandingu, marketingu i reklamy, a także grupy 2.700 osób, które wzięły udział w badaniu konsumenckim. Przy ocenie pod uwagę brane były m.in. rozpoznawalność marki, wyjątkowy charakter oferowanych przez nią korzyści oraz siła więzi z klientami.
 2. Marka LOTOS Optima została laureatem tytułu Dobry Produkt - Wybór konsumentów w kategorii Odkrycie Roku przyznanego w ramach badania przeprowadzonego przez Forum Biznesu, dodatek do Dziennika Gazety Prawnej. W plebiscycie wyróżnione zostały firmy obdarzone przez konsumentów największym zaufaniem.
 3. Spółka AB Geonafta otrzymała nagrodę, przyznawaną przez Ambasadę Polski na Litwie, dla najbardziej rozpoznawalnych polskich  marek na Litwie.
 4. Asfalty modyfikowane MODBIT otrzymały nagrodę Najwyższa Jakość Quality International w kategorii produkt. Organizatorem plebiscytu jest redakcja Forum Biznesu. Kapituła konkursu uznała asfalty modyfikowane za spełniające najwyższe standardy jakości i tym samym LOTOS Asfalt został doceniony za stosowaną politykę jakości w zakresie oferowanych produktów i usług, które spełniają najwyższe standardy.
 5. Olej LOTOS Quazar LLIII 5W-30 został nagrodzony godłem Najwyższa Jakość Quality International 2012. Otrzymanie godła pozwala potwierdzić status marki i jej właściciela, jako lidera w swojej branży, a także jest potwierdzeniem najwyższej jakości budzącej zaufanie i posiadającej renomę. Patronat nad programem sprawują Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 6. Olej LOTOS Synthetic Plus 5W-40 został nagrodzony tytułem Dobra Marka 2012 – Jakość, Zaufanie, Renoma. Tytuł przyznawany jest najlepszym, najbardziej dynamicznym i najlepiej rozpoznawanym markom na rynku polskim przez redakcję Forum Biznesu pod patronatem IFiS Polskiej Akademii Nauk. 
 7. Nagrodę Europrodukt otrzymały oleje LOTOS Quazar S 0W-20 i LOTOS Quazar S 5W-30. Tytuł przyznawany jest produktom spełniającym najwyższe normy jakościowe oraz technologiczne. Patronują przedsięwzięciu Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 8. W konkursie Stacja roku 2012 zorganizowanym przez miesięcznik Polski Traker zwyciężyła stacja partnerska LOTOS w Rogowie Opolskim. W głosowaniu wzięli udział kierowcy, którzy mieli wskazać w ich opinii najlepsze stacje paliw.
 9. Nagrody główne w konkursie Stacja benzynowa 2012 roku w segmencie ekonomicznym otrzymała Stacja Paliw LOTOS Optima w Warszawie, ul. Pułkowa oraz w segmencie stacji franczyzowych Stacja Paliw LOTOS w Lesznie, ul. Poznańska. Organizatorem konkursu wydawca miesięcznika Stacja Benzynowa.

Jakość zarządzania

 1. Grupa LOTOS zajęła 3. miejsce w giełdowym rankingu Złota Akcja TSR 2012, zorganizowanym przez Grupę Onet.pl. Total Shareholder Return jest wskaźnikiem, który pozwala ocenić umiejętność kreowania wartości dla akcjonariuszy przez przedsiębiorstwo w danym okresie. Jest to miernik łączący dwie perspektywy, z których analizuje się wyniki przedsiębiorstwa - wewnętrzną i zewnętrzną. Perspektywa wewnętrzna to decyzje spółki o wypłaconej gotówce, podziale bądź łączeniu nominalnej wartości akcji. Zewnętrzna jest oparta o kurs akcji ustalany na wolnym rynku i uwzględnia poglądy dużej grupy inwestorów giełdowych. W badaniu zostały uwzględnione dwa okresy – trzyletni (2009-2011) i dziesięcioletni (2002- 2011).
 2. W corocznych rankingach największych polskich spółek Lista 500 Grupa LOTOS zajęła 2. miejsce, awansując o trzy pozycje rok do roku. Rankingi za 2011 r. przygotowały redakcja dziennika Rzeczpospolita oraz tygodnika Polityka. Spółka znalazła się w pierwszej dziesiątce największych firm Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu przygotowanym przez Deloitte i dziennik Rzeczpospolita. Koncern awansował w rankingu z 11. miejsca na 7. Grupa LOTOS znalazła się także na 6. miejscu największych firm Europy Środkowej w badaniu przeprowadzonym przez COFACE. 
 3. Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS został uznany jednym z Najlepszych menadżerów na czas kryzysu w zestawieniu Bloomberg Businessweek Polska TOP 20.
 4. Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS został laureatem Polskiej Honorowej Nagrody Jakości w XVIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. Nagroda została ustanowiona w 1995 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację Teraz Polska.
 5. Spółka LOTOS Oil po raz trzeci z rzędu została laureatem konkursu o tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki. Spółka uzyskała ten tytuł w kategorii Partner Firm Zagranicznych. Konkurs organizuje Business Centre Club pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera gospodarczego.
 6. Spółka LOTOS Czechowice została wyróżniona w XII edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego. Certyfikat Gazela Biznesu odebrał prezes Zarządu Tadeusz Szkudlarski.
 7. Spółka LOTOS Asfalt została uhonorowana tytułem Rynkowy Lider Innowacji 2012. Nagrodę przyznaje Dziennik Gazeta Prawna. Spółkę doceniono za innowacyjne rozwiązania, inwestycje, najwyższą jakość produktów, usług, obsługi klientów oraz najwyższą jakość wdrożonego standardu zarządzania.
 8. Spółki LOTOS Asfalt i LOTOS Serwis zostały laureatami tytułu Diament Forbesa 2012 w kategorii największych przedsiębiorstw, których przychody przekraczają wartość 250 mln zł. Zestawienie Diamenty Forbesa przygotowała firma Dun & Bradstreet. Znalazły się w nim przedsiębiorstwa z całej Polski, które najdynamiczniej zwiększyły swoją wartość na przestrzeni ostatnich lat.
 9. Instytut Rachunkowości i Podatków (IRiP) ogłosił wyniki konkursu The Best Annual Report 2011 według MSSF/MSR. Grupa LOTOS zajęła 3. miejsce w kategorii przedsiębiorstwa za Raport Roczny 2011.
 10. Henryk Gruca, Prezes Zarządu LOTOS Kolej został laureatem konkursu Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei. Jego organizatorami są PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Railway Business Forum. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kolejnictwa. Kryteria brane pod uwagę przez kapitułę przy wyborze laureatów dotyczą sukcesów i wyjątkowych osiągnięć m.in. w działalności gospodarczej, wprowadzaniu nowych technologii, rozwoju kolei pasażerskiej i towarowej, inwestycjach infrastrukturalnych, promocji kolei, działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej oraz działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 11. Spółka LOTOS Kolej została laureatem konkursu Lider Transportu Szynowego 2012, organizowanego przez redakcję czasopisma Transport i Komunikacja oraz związek pracodawców Forum Transportu Szynowego. Celem konkursu jest promocja firm i instytucji, które swoją działalnością, wyrobami, usługami lub produktami zasługują na szczególne wyróżnienie i naśladowanie, przyczyniając się do rozwoju, poprawy bezpieczeństwa, wzrostu efektywności i promocji transportu szynowego w Polsce.
 12. Podczas gali z okazji Święta Kolejarza 2012, zorganizowanej w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odznaczenia Prezydenta RP – Złote Medale za długoletnią służbę - otrzymali Henryk Gruca, Prezes Zarządu LOTOS Kolej i Mirosław Łosiński, Dyrektor ds. Operacyjnych. Ponadto 10 pracowników LOTOS Kolej zostało wyróżnionych medalami resortowymi Zasłużony dla transportu RP.
 13. Spółka LOTOS Kolej otrzymała nagrodę MediaKreator w kategorii event, ambient, konferencje. Najwyższe oceny zebrał zgłoszony do konkursu kanał YouTube Poznaj Kolej z LOTOS Kolej. Statuetką MediaKreator wyróżniane są firmy z branży kolejowej, które prowadzą aktywną politykę informacyjno-promocyjną oraz wprowadzają nowatorskie sposoby komunikacji ze swoim otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Organizatorem konkursu jest KOW media & marketing.

ZOBACZ TAKŻE W RAPORCIE

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×