Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

39. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 19 marca 2013 roku.

Podpisy członków Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych Grupy LOTOS S.A.

  Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny
     
Paweł Olechnowicz
  Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. Ekonomiczno- Finansowych
     
Mariusz Machajewski
  Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia      
Zbigniew Paszkowicz
  Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju
     
Marek Sokołowski
  Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. Handlu
     
Maciej Szozda
  Główny Księgowy      
Tomasz Południewski

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×