Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Wskaźniki wyceny

 
    2012 2011 2010 2009

Wartość przedsiębiorstwa (EV)

Kapitalizacja rynkowa * mln zł 5 351,0 3 026,0 4 720,8 4 130,8
Kredyty i pożyczki długoterminowe mln zł 4 315,6 4 983,9 4 403,5 4 942,6
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe mln zł 2 075,0 2 407,7 1 923,3 748,6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty mln zł -268,3 -383,7 -382,6 -345,1
Zysk netto przypadający udziałom niekotrolującym mln zł 0,0 -0,3 -2,2 -11,0
EV mln zł 11 473,3 10 033,6 10 662,8 9 465,9

Wskaźnik wartośći przedsiębiorstwa do EBITDA (EV/EBITDA)

EV mln zł 11 473,3 10 033,6 10 662,8 9 465,9
EBITDA mln zł 967,7 1 694,1 1 451,3 735,2
EV/EBITDA   11,86 5,92 7,35 12,88

Wskaźnik ceny do zysku (P/E)

Cena akcji * 41,2 23,3 36,4 31,8
Zysk na akcję 7,1 5,0 5,2 7,4
Р/E   5,80 4,66 6,95 4,27

Wskaźnik kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej (P/BV)

Kapitalizacja rynkowa * mln zł 5 351,0 3 026,0 4 720,8 4 130,8
Wartość księgowa mln zł 9 062,4 7 782,4 7 513,5 6 846,2
P/BV   0,59 0,38 0,63 0,60

Wskaźnik kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży (P/S)

Kapitalizacja rynkowa * mln zł 5 351,0 3 026,0 4 720,8 4 130,8
Przychody ze sprzedaży mln zł 33 111,0 29 259,6 19 662,8 14 321,0
Kapitalizacja rynkowa do przychodów ze sprzedaży   0,16 0,10 0,24 0,29

Wskaźnik kapitalizacji rynkowej do aktywów

Kapitalizacja rynkowa * mln zł 5 351,0 3 026,0 4 720,8 4 130,8
Aktywa mln zł 20 056,4 20 423,2 17 727,4 15 216,0
Kapitalizacja rynkowa do aktywów   0,27 0,15 0,27 0,27

Wskaźnik kapitalizacji rynkowej do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej

Kapitalizacja rynkowa * PLN m 5 351,0 3 026,0 4 720,8 4 130,8
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej PLN m 1 347,1 951,5 221,7 -308,8
Kapitalizacja rynkowa do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej   3,97 3,18 21,29 -

* cena zamknięcia na GPW dnia 31 grudnia


Wartość przedsiębiorstwa - kapitalizacja rynkowa powiększona o kredyty i pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe, pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwawilenty oraz zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×