Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Wskaźniki zadłużenia

 
    2012 2011 2010 2009

Wskaźnik zadłużenia ogółem

Zobowiązania mln zł 10 994,0 12 640,8 10 213,9 8 369,8
Aktywa mln zł 20 056,4 20 423,2 17 727,4 15 216,0
Zadłużenie ogółem % 54,82 61,89 57,62 55,01

Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych

Zobowiązania mln zł 10 994,0 12 640,8 10 213,9 8 369,8
Kapitały własne mln zł 9 062,4 7 782,4 7 513,5 6 846,2
Zobowiązania do kapitałów własnych % 121,31 162,43 135,94 122,25

Wskaźnik zadłużenia ogółem - stosunek zobowiązań ogółem do wartości aktywów (dane z końca okresu)
Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego - stosunek zobowiązań ogółem do wartości kapitału własnego (dane z końca okresu)

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×