Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Struktura kapitału akcyjnego

Na koniec okresu

 
  2012 2011 2010 2009 2008
Akcjonariusze (znaczne pakiety akcji) % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji
Nafta Polska - - - - - - - - 51,9 59 025 000
Skarb Państwa 53,2 69 076 392 53,2 69 076 392 53,2 69 076 392 64,0 83 076 392 6,9 7 878 030
ING OFE         5,0 6 524 479 5,0 6 524 479 - -
Pozostali 46,8 60 796 970 46,8 60 796 970 41,8 54 272 491 31,0 40 272 491 41,2 46 796 970
Razem 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362 100,0 113 700 000

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×