Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Rynek kapitałowy

Notowania akcji Grupy LOTOS S.A. na tle indeksów

 
ISIN Giełda Papierów Wartościowych Thomson Reuters Bloomberg
PLLOTOS00025 LTS LTOS.WA LTS PW
    4Q12 3Q12 2Q12 1Q12 4Q11 3Q11 2Q11 1Q11
Cena na akcję na koniec okresu 41,2 31,4 27,9 27,3 23,3 25,2 45,2 44,2
Min 29,5 24,0 22,7 21,3 22,3 23,7 43,1 35,0
Max 43,8 32,0 31,9 29,0 30,0 46,4 49,5 44,3
                   
Liczba akcji mln 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9
Średnia ważona liczby akcji mln - - - - - - - -
                   
Kapitalizacja na koniec okresu  mln zł 5 351,0 4 077,9 3 623,4 3 545,5 3 026,0 3 277,9 5 863,6 5 733,8
Zmiana kw/kw % 31,2 12,5 2,2 17,2 -7,7 -44,1 2,3 21,5
                   
Indeks WIG-20 2 583,0 2 371,4 2 275,3 2 286,5 2 144,5 2 188,7 2 802,0 2 817,0
Zmiana kw/kw % 8,9 4,2 -0,5 6,6 -2,0 -21,9 -0,5 2,7
                   
Indeks WIG-PALIWA 3 571,1 3 094,2 2 744,1 2 747,0 2 567,6 2 675,3 3 554,7 3 506,6
Zmiana kw/kw % 15,4 12,8 -0,1 7,0 -4,0 -24,7 1,4 13,9
                   
Indeks RESPECT 2 591,2 2 391,8 2 182,0 2 204,8 2 005,1 2 054,6 2 494,5 2 450,2
Zmiana kw/kw % 8,3 9,6 -1,0 10,0 -2,4 -17,6 1,8 8,5

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×