Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Kontakt

Dodatkowe informacje na temat działalności ekonomicznej oraz społecznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS udostępniane są na stronie internetowej Grupy LOTOS:

  www.lotos.pl


Korespondencję należy kierować na adres głównej siedziby Spółki:

Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
PL 80-718 Gdańsk

Pytania związane ze społeczną odpowiedzialnością Spółki należy kierować do Grupy LOTOS na adres:

Patrycja Zbytniewska
Koordynator ds. CSR

e-mail: csr@grupalotos.pl
Pytania związane z relacjami inwestorskimi Spółki należy kierować do Grupy LOTOS
na adres:

Biuro Relacji Inwestorskich
 

e-mail: ir@grupalotos.pl
Pytania związane z relacjami Spółki z mediami należy kierować do Grupy LOTOS
na adres:

Biuro Komunikacji
 

e-mail: informacje@grupalotos.pl

Formularz kontaktowy

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×