Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

Wartości etyczne LOTOSU

W swojej działalności kierujemy się nadrzędną zasadą poszanowania prawa oraz odpowiedzialnością za wpływ, jaki wywieramy na społeczeństwo i środowisko w naszym otoczeniu. Postępujemy zgodne z wartościami etycznymi: profesjonalizmem, szacunkiem, transparentnością i współpracą. U podstaw naszej deklaracji etycznej znajduje się przekonanie o potrzebie prowadzenia działalności biznesowej w sposób społecznie odpowiedzialny.

Profesjonalizm

Wartość LOTOSU budujemy poprzez jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i kompetencji  pracowników. Każdy z nas stawia sobie za cel bycie specjalistą w swojej dziedzinie. Stale doskonalimy nasze umiejętności i kwalifikacje, a w swoich działaniach kierujemy się najwyższą starannością i obiektywizmem.

 • 1. Korzyści 2012

  #
 • 2. Korzyści 2012

  #
 • 3. Korzyści 2012

  #
 • 4. Nasz cel

  #

Szacunek

 • 1. Korzyści 2012

  #
 • 2. Korzyści 2012

  #
 • 3. Korzyści 2012

  #
 • 4. Nasz cel

  #

W opartych na zasadzie równości relacjach, jakie tworzymy z naszymi pracownikami oraz partnerami biznesowymi i społecznymi, kierujemy się poszanowaniem ich godności i różnorodności, doceniając wartości, jakie płyną z odmiennych cech kulturowych, społecznych i osobistych.

Transparentność

Naszemu otoczeniu otwarcie przedstawiamy decyzje, działania i przesłanki, jakimi się kierujemy we wzajemnych relacjach. Pracownikom zapewniamy dostęp do informacji niezbędnych do prawidłowego realizowania przez nich zadań, czytelnie określając ich uprawnienia i stawiane wymagania.

 • 1. Korzyści 2012

  #
 • 2. Korzyści 2012

  #
 • 3. Korzyści 2012

  #
 • 4. Nasz cel

  #

Współpraca

 • 1. Korzyści 2012

  #
 • 2. Korzyści 2012

  #
 • 3. Korzyści 2012

  #
 • 4. Nasz cel

  #

Dążąc do osiągnięcia korzyści przez LOTOS, uwzględniamy i szanujemy interes partnerów. Podstawę naszych wzajemnych relacji stanowi otwarta komunikacja, zaufanie i skupienie na osiąganiu wspólnych celów.

Twoja opinia o Raporcie

×