Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Różnice kursowe operacyjne dla Grupy Kapitałowej LOTOS

 
kwartalnie
PLN m
4Q12 3Q12 2Q12 1Q12 4Q11 3Q11 2Q11 1Q11
Różnice kursowe operacyjne dla GK GL S.A. -2,8 64,4 -91,3 -1,5 -12,3 -282,7 -3,8 -20,6
w tym: Grupa LOTOS S.A. -1,4 64,1 -87,7 0,0 -10,5 -284,1 -3,0 -20,2

* na poziomie skonsolidowanym

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×